Lõi Lọc Separ
P955200
MÃ DONALDSON P955200
CÓ SẴN Tại đại lý lọc Donaldson lớn nhất Việt Nam – Thiên Phú. Kho hàng rộng 1000m2, chứa hơn 20 container hàng. Đầy đủ chứng từ nhập khẩu CO CQ
HÌNH ẢNH P550748
TÊN Lọc Gió P955200
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Outer Diameter 305 mm (12.01 inch)

Inner Diameter 182 mm (7.17 inch)

Height 489 mm (19.25 inch)

Type Primary

Style Radialseal

MÃ TƯƠNG ĐƯƠNG
ĐẠI LÝ LỌC DONALDSON - THIÊN PHÚ P550748