Lõi Lọc Separ
P951372 - AF25787 AF55778
MÃ DONALDSON P951372
CÓ SẴN Tại đại lý lọc Donaldson lớn nhất Việt Nam – Thiên Phú. Kho hàng rộng 1000m2, chứa hơn 20 container hàng. Đầy đủ chứng từ nhập khẩu CO CQ
HÌNH ẢNH P550748
TÊN Lọc Gió P951372
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Length 600 mm (23.62 inch)

Width 123 mm (4.84 inch)

Height 25 mm (0.98 inch)

Efficiency 99.6

Efficiency Test Std ISO 5011

Style Panel

MÃ TƯƠNG ĐƯƠNG

DONALDSON P781176 

FLEETGUARD FILTERS AF25787 AF55778 AF55791

CATERPILLAR 411278, 293-1184, 4I-1278

GRAINGER 4ZPD1

NAPA 9083

SAKURA A5585

SURE FILTER SFA2278

WIX 49083

 

 

83083, 128151, 2567414, SKL46027, SC90007, LAF9092, CU6088, APG1003, 4I1278

ĐẠI LÝ LỌC DONALDSON - THIÊN PHÚ P550748